Elizabethan Serenade av Ronald Binge. Må
lningar av Vladimir Volegov.